Spring naar content

Draagvlakcommunicatie en activatie medewerkers

Gewenst gedrag opleggen werkt niet. Wij activeren en enthousiasmeren daarom binnen onze programma’s medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie.
We stimuleren hen ownership te nemen en mee te denken over (deel)oplossingen die bijdragen aan het bereiken van de veranderambitie.

We gebruiken (informele) netwerken, nadat we deze in kaart hebben gebracht, om gewenst gedrag effectief te verspreiden: door het te erkennen, aandacht te geven, de resultaten ervan te vieren en ambassadeurs te creëren. Uiteraard is voorbeeldgedrag vanuit de top hierin essentieel. Daarop coachen we.

Waar dit van toegevoegde waarde is werken we met inhoudelijk experts op specifieke thema’s (zoals bijvoorbeeld vitaliteit of innovatie) of partners in de ontwikkeling van aanvullende communicatie toepassingen (gamification, VR).