Spring naar content

Meetbaarheid en concreet resultaat

Investeren in thema’s als interne identiteit, samenwerking, aanpassingsvermogen (interne resillience) of het omarmen van een innovatie-mindset loont. En werkt vaak door in de bedrijfsresultaten.

Daarom werken we bij Rietveld inc. datadriven en bepalen we bij ieder verandertraject welke meetinstrumenten passend zijn om de progressie in kaart te brengen en te volgen.

Meetinstrumenten die wij inzetten:

  • Rietveld inc. Scan – kwalitatief + kwantitatief onderzoek.
  • Keencorp index – brengt spanningen en engagement binnen de organisatie doorlopend in kaart op basis van linguïstiek en algoritmes.
  • Netwerkanalyse – brengt verbanden, netwerken, informatiestromen en sleutelfiguren binnen een organisatie in kaart.