Spring naar content

Visueel verandervehaal

Bij een grote verandering is een helder en overzichtelijk veranderverhaal essentieel. We bepalen een stip op de horizon en definiëren de te nemen stappen om veranderdoelstellingen te bereiken.

Rietveld inc. gelooft dat een organisatie in beweging te brengen is door het hebben van een helder en realistisch gezamenlijk doel.

Duidelijke communicatie en het visueel maken van een veranderverhaal kan daarom bijdragen aan het creëren van intern draagvlak voor de veranderambitie.