Spring naar content

Cultuur als uitgangspunt

Om verandering succesvol vorm te geven is het essentieel om de organisatiecultuur goed te begrijpen.

We doen daarom cultuuronderzoek en gebruiken kennis en methodes uit de bedrijfsantropologie om een goed beeld te krijgen van oa.:

  • Gedragspatronen en (ongeschreven) regels
  • Informele verhoudingen, status en macht
  • Belangrijke interne waardes, tradities, symbolen, rituelen
  • Weerstanden en veranderbereidheid

Ook is de organisatiecultuur (of ‘het DNA’ van de organisatie) bepalend voor de tone of voice van de verandercommunicatie. We communiceren in in een taal die aanspreekt waardoor de boodschap makkelijker landt.