Spring naar content

De kracht van communicatie

Optimale inzet van communicatie is essentieel om draagvlak voor de veranderambitie te creëren en vergroten.

Visueel veranderverhaal
We creëren een aansprekend overkoepelend communicatieconcept, dat aansluit bij de organisatie, de doelgroep en cultuur. Ook bestaande programma’s, initiatieven en campagnes worden hierin geïntegreerd.Zo creëren we eenduidigheid en herkenbaarheid; één helder intern verhaal.

Optimale inzet van bestaande communicatie kanalen
Alle bestaande communicatiekanalen worden benut om het veranderverhaal doorlopend onder de aandacht te houden.

We stimuleren continu draagvlak en engagement door:

  • Vieren en uitvergroten van successen
  • Ambassadeurs een podium bieden —> identificatie
  • Stimuleren van interne trots