Spring naar content

Dynamisch en integraal veranderproces

We betrekken alle medewerkers op alle niveaus van de organisatie om deze zo werkend en van binnenuit te laten veranderen. We werken daarom niet uitsluitend top-down of bottom-up. Maar hebben een integrale benadering waarbinnen beide bewegingen elkaar versterken

Top down
Alignment van alle managementlagen met de veranderambitie
Leadership training, coaching en begeleiding

Bottom-up
Actief betrekken van medewerkers door design thinking sprints waarin medewerkers zelf onderdeel worden van de oplossing. Verspreiding en activatie via het principe van ‘Viral change.’