Spring naar content

Meetbaar en datagedreven

Organisatieverandering is dynamisch. Daarom bepalen we een stip op de horizon (de veranderambitie) waar we in overzichtelijke sprints naartoe werken. De koers en focus wordt continu bijgesteld op basis van voortschrijdend inzicht en data.

Data geeft richting aan verandering
Rietveld inc. werkt op basis van reeds beschikbare data en vult deze
aan middels:

  1. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek
    Interviews en enquetes
  2. Netwerkanalyse
    Het in kaart brengen van Interne influencers of onderlinge verhoudingen. Visualisatie van clusters en communicatiestromen
  3. Engagement als KPI
    Een tool om betrokkenheid en spanningen meetbaar te maken door (AVG-proof) analyse van linguïstische data.