Spring naar content

Terra Nova: Het meten en managen van je meest waardevolle asset

16 mei 2022 door Viktor Mirovic

Post-COVID-19 heeft de uitbreiding van het thuiswerken er wereldwijd voor gezorgd dat werknemersbetrokkenheid cruciale informatie is geworden voor bedrijven, oftewel de meest waardevolle asset. Het is algemeen bekend dat sterke bedrijfsculturen andere bedrijfsculturen in vrijwel elk zakelijk domein overtreffen.
Daar staat echter tegenover dat door de regelmaat waarmee bedrijven ineenstorten door toxische culturen en schadelijk gedrag van medewerkers – van aandeelhouderdrama’s bij Enron, Wirecard en (dichter bij huis) Imtech tot ethische kwesties zoals recentelijk bij oa. Talpa (The Voice) – de wereld ervan begin te doordringen dat gedrag en cultuur de volgende stap vormen in prestatiemanagement.

Blinde vlek binnen magagementsystemen

Veel huidige managementsystemen leggen gedragsgegevens niet vast om ze in verband te brengen met andere KPI’s, waardoor ‘de meest waardevolle asset’ onbekend en onmeetbaar blijft. Hierdoor wordt de bedrijfscultuur een operationeel risico, dat steeds vaker bovenaan de agenda van het bestuur staat en er zo voor zorgt dat bedrijfsleiders vanuit verschillende invalshoeken over mensen, cultuur en verandering gaan denken.
Dit roept meerdere vragen op;

  • Wie ‘neemt de leiding’ wat betreft betrokkenheid in onze organisatie?
  • Is organisatiecultuur een verantwoordelijkheid van de directie of zou het een onderdeel van HR moeten blijven?
  • Als er geen wettelijke vereiste is om betrokkenheidscijfers vrij te geven, waarom zouden we het dan doen?
  • Vormen onderwerpen met betrekking tot cultuur, duurzaamheid en ethiek echt een probleem binnen ons bedrijf, hoe we onze mensen en cultuur opnemen in prestatiemanagement onder aan de streep?
  • En de belangrijkste vraag: is dit urgent?

Samenwerking met Keencorp

In deze context is Rietveld Inc. de samenwerking aangegaan met KeenCorp, een softwareontwikkelaar met een achtergrond in kunstmatige intelligentie, die perfect gepositioneerd is om medewerkersbetrokkenheid op te nemen in het managementdashboard door doorlopend spanning te analyseren in een van de meest kernachtige emotionele uitdrukkingsvormen: natuurlijk geschreven taal. De oplossing vult een leemte in prestatiemanagement en biedt een perfecte aanvulling op het verandermanagement-raamwerk van Rietveld Inc. door een strategische ‘chip’ in de bedrijfsactiviteiten van onze klanten te plaatsen.

Cijfers en onderzoek mbt. engagement

Rietveld inc.-programma’s hebben de afgelopen jaren aangetoond dat betrokkenheid van medewerkers een sterke correlatie heeft met zakelijke prestaties – zoals kort al werd vernoemd in het ‘Full Circle’-artikel.

Recent onderzoek biedt verhelderende verklaringen en conclusies. Volgens het ‘State of the Global Workplace report‘ van Gallup (2021), voelt maar 20% van medewerkers wereldwijd (36% in de V.S.) zich emotioneel betrokken bij zijn of haar werk. Met andere woorden: maar 1 op de 5 medewerkers kan als ‘betrokken’ aangemerkt worden. Deze werknemers hebben een gevoel van trots op hun werk, voelen zich gewaardeerd en zullen waarschijnlijk bereid zijn een stapje extra te zetten. Kenexa-onderzoek concludeert dat bedrijven met betrokken werknemers in een periode van vijf jaar vijf keer zoveel aandeelhoudersrendement hebben. Volgens KornFerry, hebben organisaties met betrokkenheidsniveaus in het topkwartiel een omzetgroei die 2,5 keer groter is dan die van organisaties in het laagste kwartiel.

Als we dit allemaal in overweging nemen, is het dan niet ironisch dat in de hedendaagse, hyperverbonden en op gegevens gebaseerde wereld – waarin de post-interneteconomie niet de nieuwe economie is, maar de economie van nu – de toenemende snelheid van zakendoen in elk domein is doorgedrongen, behalve in het domein dat de meeste impact heeft op de daadwerkelijke bedrijfsprestaties?

Van enquete naar software applicatie

Moderne software kan de output van zakelijke processen en de status van productiemiddelen in real time bijhouden, maar kan niet op effectieve wijze de collectieve en huidige temperatuur meten van ‘het belangrijkste bedrijfsmiddel’: mensen. De reden is dat gegevens over mensen niet met dezelfde intervallen worden vastgelegd als gegevens in andere domeinen, en we weten allemaal dat ‘alleen wat gemeten wordt, gemanaged wordt’.

Waar bedrijven op andere thema’s gewend zijn te werken met maandelijkse, dagelijkse en soms zelfs uurlijkse statusrapporten en -controles, is het leeuwendeel van de HR-systemen die medewerkersbetrokkenheid bijhouden nog steeds afhankelijk van traditionele enquêtes die ingepland worden per jaar of halfjaar.

De voornaamste KPI met betrekking tot leiderschap komt tot uiting in betrokken medewerkers, maar de lage enquêtefrequentie maakt deze de facto ongepast als een actief managementhulpmiddel. Naast de frequentie, zorgen de opdringerige aard van het enquêteproces, het risico op vertekende uitkomsten en de doorlooptijd van het verzamelen, analyseren en rapporteren van de gegevens ervoor dat dit het fossiel onder de prestatie-indicatoren is.

Continu en real-time meten

Met de KeenCorp-index integreert men medewerkersbetrokkenheid in het managementdashboard. Door digitale communicatie zoals e-mails, chats en messengerdiensten te analyseren, waarbij individuele privacy uiteraard volledig gegarandeerd wordt (AVG-proof).

Medewerkersbetrokkenheid wordt in real time gemeten (dagelijks), geclusterd per afdeling en gevisualiseerd in trends en gedetailleerde kaarten. Zoals Google Analytics het online gedrag van klanten in real time bijhoudt, kunnen bedrijven nu het gedrag van teams in real time monitoren.

Hierdoor kunnen klanten verbeteringen doorvoeren in ‘controle op het punt van uitvoering’, direct ingrijpen waar dit het belangrijkste is, en meten wat de impact op betrokkenheid is na een interventie. Zo kunnen bedrijven zich bij het organiseren richten op snelheid, wat in dit realtime tijdperk het grootste onderscheid maakt.

De waarde van engagement

De waarde van de engagement van medewerkers komt duidelijk naar voren in de vele voorbeelden van veranderprogramma’s, die helemaal de mist in zijn gegaan, en waarbij de directie het verband tussen engagement en prestaties ‘alleen’ benoemt bij de jaarlijkse enquête of wanneer de retentiegraad een duik neemt.
Recente KeenCorp-klantenuitkomsten demonstreren dat elke 1% aan verbetering in betrokkenheidsresultaten voor een 0,6% verbetering in de retentiegraad zorgt, en elke 1% verbetering in enablement resulteert in een verbetering van 0,5% in brutomarges. In een doorsnee organisatie met 500 medewerkers en 20% betrokken medewerkers, betekent dit dat er een jaarlijks economisch verlies van $ 2 miljoen optreedt bij een gemiddeld bedrijfssalaris van $ 50,000.
Reële en tastbare prikkels.

Datadriven veranderen is de toekomst

De Rietveld inc./KeenCorp-samenwerking biedt de kans om nieuwe, innovatieve businessmodellen aan te bieden aan klanten; gerichte veranderprogramma’s, afstemming van leiderschapsambities, integraties na fusies, etc. Het is een nieuwe wereld voor vele klanten, maar het zet ons vooraan wat betreft op datadriven besluitvorming, door een strategische ‘chip’ te ontwerpen voor onze klanten en de zekerheid te bieden dat de duurzaamheid van een verandering gestoeld is op de kwaliteit van de interventie en de betrokkenheid van werknemers.
Wij maken van dit concept een realiteit.