Spring naar content

Cultuurscan

Het begrijpen van interne waarden, (ongeschreven) gedragsregels en onderlinge verhoudingen is een voorwaarde om maatwerk te leveren.

Om een organisatiecultuur in kaart te brengen gebruiken we bij Rietveld inc. methodes en technieken uit de corporate antropologie, aangevuld met kwalitatief en kwantitatief onderzoek en/of netwerkanalyse.

De gedefinieerde cultuur brengt mogelijke uitdagingen of weerstanden aan het licht en geeft zo richting aan de te kiezen veranderstrategie en ‘tone of voice’ van de communicatie.