Spring naar content

Dynamisch en integraal veranderproces

Duurzame gedragsverandering is alleen mogelijk als de veranderambitie voldoende geborgd is in alle lagen van de organisatie.

Rietveld inc. richt zich daarom zowel op het management/leadership (top-down) als op het begeleiden van operationele teams (bottom-up) en inrichten van verbeterstructuren en processen.

We zijn van de lange adem, want duurzame gedragsverandering vergt tijd. We werken in overzichtelijke sprints (8 tot 10 weken) om progressie te kunnen meten, successen te vieren en waar nodig de koers of focus bij te stellen.