Spring naar content

Integratie bestaande programma’s

Binnen grote organisaties spelen vaak veel verschillende actuele thema’s, met de daarbij behorende initiatieven, interne ambassadeurs en communicatie (campagnes).

Bij het ontwerpen van een Rietveld inc. traject vinden wij het belangrijk om een eenduidig beeld te scheppen richting de medewerkers. Daarom inventariseren we welke actuele thema’s, programma’s en initiatieven er binnen de organisatie spelen en integreren we deze waar mogelijk in het veranderverhaal en overkoepelende communicatie, zodat zij elkaar daarbinnen versterken.