Spring naar content

Vormgeving en implementatie van verandering binnen organisaties.

Draagvlak en Activatie

Voor iedere succesvolle organisatie is het essentieel om in beweging te blijven. Om te werken vanuit de organisatiecultuur en strategische thema’s als innovatie, duurzaamheid, veiligheid of vitaliteit op een duurzame manier te borgen binnen de organisatie. Rietveld inc. helpt organisaties bij het vormgeven en implementeren van verandering.

Deze bedrijven gingen je al voor. Word jij de volgende?

Onze formule

Organisatie- of cultuurverandering gaat meestal niet vanzelf. Om daadwerkelijke impact te maken moet er voldoende aandacht besteed worden aan zowel de inhoud van de veranderstrategie als aan een programma om medewerkers actief hierbij te betrekken.

Onze integrale Rietveld inc. aanpak is daarom samen te vatten in 1 simpele formule:

Waarbij de sleutel tot een verandertraject met impact altijd te vinden is in de juiste balans van inhoudelijke interventies en voldoende aandacht voor cultuur en engagement van medewerkers.

icon1

Cultuur als uitgangspunt

De basis van ieder maatwerk verandertraject ligt in een gedegen inventarisatie van de organisatiecultuur of ‘het DNA’ van de organisatie en de patronen en waardes die daarbinnen belangrijk zijn.

Frame 1
icon2

Meetbaar en datagedreven

Organisatieverandering of -ontwikkeling is een dynamisch proces. Daarom werken we bij Rietveld inc. altijd datadriven, in overzichtelijke sprints en op basis van meetbare resultaten.

Frame 2
icon3

Dynamisch en integraal veranderproces

We activeren en betrekken medewerkers op alle niveaus van de organisatie bij de veranderambitie. Door te waarborgen dat het leadership op het veranderproces is ingericht (top-down). We creëren optimaal draagvlak en laten zo de organisatie werkend leren en van binnenuit veranderen (bottom-up).

Frame 3
icon4

De kracht van communicatie

De impact van een verandertraject wordt versterkt door de ontwikkeling van een visueel veranderverhaal en optimale inzet van daarop afgestemde interne communicatie. Hiervoor heeft Rietveld inc. een eigen creatief bureau.

Frame 1